Wet Goed Verhuurderschap

Er is een woningtekort in Nederland. Hierdoor komen ongewenste verhuurpraktijken steeds vaker voor. De overheid wil dit voorkomen met de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Doet een verhuurder dit niet? Dan kan de huurder dit melden via het meldpunt van de gemeente. Huurders van woningcorporaties kunnen klachten over verhuurderschap rechtstreeks melden bij de corporatie.

Heeft u een klacht over ons en komt u er niet uit met onze medewerkers? Vul dan ons online klachtenformulier in.

Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

U heeft met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning.

U moet in het gehuurde huis wonen en het alleen als woning gebruiken.

U moet in het gehuurde huis wonen en het alleen als woning gebruiken.

Een woning is om erin te wonen. Het is niet bedoeld voor andere activiteiten, tenzij wij u met een brief of e-mail toestemming geven voor ander gebruik. U mag uw huis niet gebruiken voor een bedrijf. Thuiswerken mag wel als dat op geen enkele manier storend is voor uw buren of omwonenden.

U woont zelf in uw gehuurde woning.

U woont zelf in uw gehuurde woning.

In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken dat u zelf in uw gehuurde woning woont. Uw gehuurde woning is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier woont en dat u niet een andere woning heeft, waar u voor langere tijd woont. U mag niet iemand anders in uw woning laten wonen, behalve als het gaat om uw partner of uw nog thuiswonende kinderen. Of als wij per brief of e-mail toestemming hebben gegeven.

Krijgen we signalen dat u niet in uw woning woont? Dan moet u dit aan ons kunnen uitleggen.

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont? Dan verwachten wij dat u dit aan ons kunt uitleggen.

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont? Of dat u voor een langere periode ergens anders woont? Dan verwachten we van u dat u ons uitlegt hoe de situatie is. U moet feiten en omstandigheden aandragen waaruit blijkt dat u nog wel in uw woning woont. Stellen wij vast dat u zelf niet meer in uw woning woont? Dan zullen wij de rechter vragen de huurovereenkomst te beëindigen. Wij kunnen de woning dan toewijzen aan iemand anders die een woning zoekt.

U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. Als de huur stopt dan moet u zich weer uitschrijven bij de gemeente.

Wij mogen uw woning niet betreden zonder uw toestemming, alleen bij noodsituaties.

Wij mogen uw woning niet betreden zonder uw toestemming, alleen bij noodsituaties.

Wij mogen uw woning wel betreden bij noodsituaties. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, een brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat u niet thuis bent. U moet ons binnenlaten als:  

 • Wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren; 
 • Wij gaan renoveren en wij u daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan; 
 • Uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren; 
 • Een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur. 

Het soort contract bepaalt hoe lang u de woning kunt huren.

Het soort contract bepaalt hoe lang u de woning kunt huren.

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurcontracten, vaste huurcontracten en doelgroepencontracten. Het soort contract bepaalt hoe lang u de woning kunt huren. Op de website van Rijksoverheid leest u daar meer over.

Jaarlijks wordt de huur gewijzigd.

Jaarlijks wordt de huur gewijzigd.

De mogelijkheden voor huurverhoging worden bepaald door de minister. Die stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren via: www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck Let op: het gaat om de kale huurprijs, zonder het voorschot voor de servicekosten.

Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Er zijn uitzonderingen.

Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Er zijn uitzonderingen.

Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Wij hoeven dat niet te doen in deze situaties: 

 • Als het gebrek door uw schuld is ontstaan; 
 • Als het om kleine en eenvoudige herstellingen gaat die voor uw rekening komen, tenzij u lid bent van het Servicefonds Kleine Herstellingen; 
 • Als het onmogelijk is om het gebrek te repareren; 
 • Als de reparatie te duur is. Het is niet redelijk om in dat geval herstel of vervanging te vragen. 

Als er problemen zijn die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u ons dat melden via het huurdersportaal op onze website. Heeft het spoed, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: (038) 85 10 200. 

Klik hier voor meer informatie over het Servicefonds Kleine herstellingen. 

U leest hier welke kosten voor de huurder en welke kosten voor de verhuurder zijn.
 

Wilt u zelf iets aan uw woning veranderen? Bij sommige klussen moet u vooraf toestemming vragen.

Wilt u zelf iets aan uw woning veranderen? Bij sommige klussen moet u vooraf toestemming vragen.

Wilt u zelf iets aan uw woning veranderen? In onze folder 'Zelf Klussen' ziet u snel en makkelijk met welke klussen u zelf aan de slag kunt gaan. Ook staat hierin of u toestemming nodig heeft van ons.

Als u niet tevreden bent of met ons van mening verschilt, kunt u een klacht indienen.

Als u niet tevreden bent of met ons van mening verschilt, kunt u een klacht indienen.

Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons. Ook kan het gebeuren dat wij met
u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kunt u uw klacht melden via onze website

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze voor u op een rij.

 • De klachtencommissie
  Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt.
  Voordat u een klacht indient bij de Klachtenadviescommissie, vragen wij u eerst contact met ons op te nemen. Onze klachtenexpert zorgt dat uw klacht bij de leidinggevende terecht komt. Wij zoeken graag met u naar een oplossing.

  Komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen met het  contactformulier op de website. Dit formulier stuurt u naar de klachtencommissie: Secretary Solutions, Dorpsstraat 24A, 7451 BV Holten. Of u mailt het naar info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl.

 • Meldpunt per gemeente
  Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of
  verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
  uw gemeente.
 • Kantonrechter/huurcommissie
  In een aantal gevallen kunt u ook gaan naar de huurcommissie of de kantonrechter. Via deze link vindt u
  meer informatie.

Meldpunt per gemeente.

Meldpunt per gemeente.

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of
verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
uw gemeente.