Compliment of klacht

Bent u tevreden of juist niet?

Gerelateerde vragen

Ik ben niet tevreden over het advies van de Klachtenadviescommissie. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. 

Vindt u dat uw klacht niet goed is behandeld door de Klachtenadviescommissie en de beginselen van de Governancecode Woningcorporaties 2020 zijn geschonden?

U kunt een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties. Dit kan per e-mail naar commissiegovernancecode@aedes.nl.
Deze commissie toetst of de beginselen van de Governancecode zijn nageleefd. Zij behandelt nooit de inhoud van de klacht zelf.

Meer over dit onderwerp