Privacyverklaring

Privacybescherming 30-0-2020

Nieuwe verordening
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldig. Deze nieuwe wet beschermt persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. Via de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft de AVG rechtstreekse werking in Nederland verkregen. De AVG gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zoals onder meer uw naam, adres of e-mailadres.

Wat merkt u hiervan?
DeltaWonen vindt het belangrijk om netjes met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Door de nieuwe wetgeving heeft deltaWonen:

  • nog duidelijkere afspraken in de organisatie gemaakt; 
  • onze manier van werken met persoonlijke gegevens officieel opgeschreven;
  • uitleg gegeven aan medewerkers wat wel en niet (meer) mag.

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de in de Privacyverklaring vermelde doeleinden, op basis van wettelijke grondslagen en indien dat voor die doeleinden noodzakelijk is. Dit doen wij om ons werk te doen en u te helpen.

Privacyverklaring
In onze Privacyverklaring die op onze website staat, is uitgebreid omschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe en waarom we dat doen, de afspraken hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren en met wie we de gegevens delen.

Delen van gegevens
Wij delen soms uw gegevens met andere bedrijven, organisaties of instanties op basis van een wettelijke grondslag. Voor zover de AVG dat vereist, maken wij daarbij expliciete privacy afspraken.
Als wij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan uw woning willen laten verrichten, waarvoor de aannemer contact met u moet opnemen, geven wij uw naam en adres aan hem. In een verwerkersovereenkomst komen wij met hem overeen, dat hij uw persoons gegevens niet voor andere doeleinden mag gebruiken en wordt hij verplicht om deze ook volgens de AVG te verwerken.

Bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken en zelf gedeeltelijk wijzigen via Mijn deltaWonen. Vindt u dat er gegevens in Mijn deltaWonen staan waarvan u denkt dat deltaWonen deze niet nodig heeft. Of waarvan u wilt weten waarvoor deltaWonen deze gegevens gebruikt. Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. 

Wilt u gegevens bekijken, laten aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. In onze privacyverklaring leest u meer over de persoonsgegevens die we gebruiken en waarvoor.

Delen van gegevens
Wij delen soms uw gegevens met andere bedrijven of organisaties met wie wij samenwerken. Bijvoorbeeld met een aannemer die onderhoud uitvoert aan uw woning. De aannemer stuurt u onder andere een brief over het onderhoud. Hiervoor heeft hij uw naam en adres van ons nodig. Wij hebben met deze bedrijven of organisaties afgesproken hoe zij met uw gegevens om moeten gaan. Deze afspraken worden opgeschreven in een (verwerkings)overeenkomst.

Bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken en zelf gedeeltelijk wijzigen via Mijn deltaWonen. Vindt u dat er gegevens in Mijn deltaWonen staan waarvan u denkt dat deltaWonen deze niet nodig heeft. Of waarvan u wilt weten waarvoor deltaWonen deze gegevens gebruikt. Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. 

Wilt u gegevens bekijken, laten aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. In onze privacyverklaring leest u meer over de persoonsgegevens die we gebruiken en waarvoor.