Laaggeletterdheid op de agenda tijdens expertbijeenkomsten SER Overijssel

Werknemers die laaggeletterd en/of laaggecijferd zijn ervaren meer stress op het werk, zijn vaker ziek, zijn minder productief en hebben waarschijnlijk een grotere kans op arbeidsongevallen. Werkgevers hebben er groot belang bij om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Expertmeetings SER Overijssel

De SER (Sociaal Economische Raad) Overijssel organiseerde donderdag 29 oktober expertmeetings over basisvaardigheden, of nog mooier gezegd, levensvaardigheden. Het doel van de expertmeetings was bewustwording om de problemen van laaggeletterdheid op de werkvloer te herkennen. Daarnaast om te kijken hoe medewerkers op een veilige en laagdrempelige manier geholpen kunnen worden.

In gesprek met bedrijven die actief zijn op dit gebied

De SER Overijssel wilde heel graag in gesprek met bedrijven die actief zijn in de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. DeltaWonen is gevraagd om te bemiddelen in het contact. Wij organiseerden namelijk in 2019 het congres Laaggeletterdheid in theater Odeon in Zwolle. We spraken over het belang van lezen en schrijven in de ontwikkeling van medewerkers, om écht mee te doen. Het leverde ons niet alleen een inspirerend congres, maar ook een verbintenis op: het PACT om laaggeletterdheid aan te pakken.

21 organisaties committeerden zich om partner te worden in de aanpak. En met succes: inmiddels hebben vele PACT-leden taalvaardigheid op de agenda gezet en zijn zij ermee aan de slag. Voor deltaWonen is de aanpak van laaggeletterdheid een inkoopcriterium geworden bij aanbesteding van nieuw werk.

Ervaringen zijn gedeeld!

Afgelopen donderdag (29 oktober) namen diverse PACT-leden deel aan de expert­meeting. Iedere organisatie kon haar eigen verhaal vertellen. Prachtig om te zien dat bij deze organisaties bewustwording is ontstaan op het gebied van laaggeletterdheid. We hebben mooie praktijkvoorbeelden gehoord. Maar naast de succesvolle aanpakken zijn er ook zeker knelpunten benoemd. Een geweldige meeting met een mooie opbrengst!

Ongevraagd advies ‘basisvaardigheden’

De SER Overijssel gaat nu met alle verzamelde informatie een ongevraagd advies ‘basisvaardigheden’ aanbieden aan Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel.

Bericht SER-Overijssel