Samenwerking Groene Buren

Kampen – deltaWonen en vereniging Groene Buren hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het betreft de samenwerking van een wel heel bijzonder project: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “We zijn erg trots op dit unieke project in de regio. Het draagt bij aan meerdere pijlers waar wij voor staan: een inclusieve en diverse buurt en duurzaam georiënteerd. We kijken uit naar een mooie samenwerking.”

Ook Jacqueline Schoones, voorzitter van de Groene Buren, kijkt uit naar de samenwerking met deltaWonen: “We zijn erg blij dat we een goede partner hebben gevonden voor ons mooie project. We streven binnen het Groene Burenerf naar een mix van koop, huur en sociale huur. Ook daarom is woningcorporatie deltaWonen vanaf het begin betrokken.”

Uitgangspunten
Vereniging Groene Buren heeft meerdere uitgangspunten voor dit project. Belangrijk is dat het een sociaal project is. De focus ligt op duurzaamheid, groen en een kleine ecologische voetafdruk. Ze streven onder andere naar diversiteit, verschillende leeftijden, huishoudingssamenstellingen en leefstijlen. De woningen moeten een mix zijn van huur, koop en sociaal. Er is verder een ontmoetingsruimte en naast de eigen tuin ook een gedeelde tuin en in het openbaar gebied een moestuin met werkschuur voor erf- en buurtbewoners.

Over Groene Buren
De vereniging Groene Buren Kampen wil in de gemeente Kampen een duurzame, groene en sociale woonbuurt realiseren. De locatie die zij op het oog hebben is in De Terpen, aan de rand van Het Onderdijks. De gemeente geeft hen de gelegenheid om hier een buurt van 28 woningen te ontwikkelen. Op dit moment wordt er door de vereniging nog gezocht naar gezinnen voor de sociale eengezinswoningen. Men kan zich nog steeds aanmelden bij de vereniging Groene Buren Kampen (www.groeneburenkampen.nl). Voor alle overige woningen kunnen mensen zich aanmelden voor een wachtlijst.

Over deltaWonen
Wij geloven dat een thuis voor iedereen het fundament is voor geluk. Daarom verhuren, beheren en bouwen wij huizen voor onze klanten. Wij gaan voortdurend voorop in het creëren van sterke, circulaire en inclusieve buurten. Dat is onze bijdrage aan een gelukkige samenleving.