Onderzoek naar meer flexwoningen in Kampen

Naast de locatie aan de Buitenbroeksweg, gaat deltaWonen samen met de gemeente Kampen ook op zoek naar een geschikte locatie voor flexibele huisvesting in Reeve.

Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten is meer flexibele huisvesting nodig. DeltaWonen en de gemeente Kampen hebben de intentie om samen op verschillende plekken in Kampen flexwoningen te plaatsen. Op dit moment doen zij onderzoek naar een geschikte locatie in Reevedelta West.

Flexwoningen
Flexwoningen zijn sociale huurwoningen die voor een periode van maximaal 15 jaar op één locatie, bijvoorbeeld in Reevedelta West, komen te staan. Na die 15 jaar kunnen zij ergens anders worden geplaatst. De woningen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Bij de verhuur wordt gestreefd naar een gezonde mix van doelgroepen.

De bewoners van Reeve zijn per brief over dit onderzoek geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden over de uitkomsten. Daarna worden zij nauw betrokken bij de inrichting van de, nog te bepalen, locatie.

Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen: “De komende 10 jaar bouwt deltaWonen in Kampen minstens 900 nieuwe huurwoningen. Dat is hard nodig, want er zijn veel mensen op zoek naar een betaalbare woning. Flexwonen past prachtig in de afspraken die we hebben gemaakt met de gemeente, want zo kunnen we snel woningen bouwen. En daar zijn veel mensen in Kampen mee geholpen. Wij zien er naar uit hier samen met de gemeente op korte termijn stappen in te maken.”

Wethouder Wonen Kampen Jan Peter van der Sluis: “Het is bekend dat er veel mensen wachten op een geschikte woning. Om de wachttijd te verkorten, willen wij in de gemeente Kampen op meerdere locaties flexwoningen bouwen. Dit heeft twee voordelen. Enerzijds neemt daarmee de druk op de woningmarkt snel af en anderzijds geeft het ons de tijd om goed te onderzoeken hoe de betreffende locaties in de toekomst definitief ingericht kunnen worden, al dan niet met woningen.”