Na 7 jaar weer ruimte voor woongeluk in gemeente Oldebroek

DeltaWonen mag weer sociale huurwoningen bouwen in Wezep en Hattemerbroek! Met een symbolische spade onder de arm was adjunct-directeur Martijn Sweitser donderdagochtend 8 december bij de gemeente Oldebroek om dit te vieren.

Door wet- en regelgeving kon de woningcorporatie hier de laatste jaren niet bouwen. Na overleg met de gemeente Oldebroek, de centrale bewonersraad deltaWonen en woningcorporatie Omnia Wonen heeft deltaWonen onlangs een woningmarktregio-ontheffing gekregen van de Autoriteit Woningcorporaties. De vraag naar betaalbare woonruimte in Wezep en Hattemerbroek gaat naar verwachting de komende jaren sterk stijgen. DeltaWonen -die al woningen verhuurt in deze kernen- ziet het als haar taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er ook hier, voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

Vraag naar betaalbare woningen stijgt
De slaagkans op een sociale huurwoning in de gemeente Oldebroek staat onder druk. Door onder andere toenemende vergrijzing, kleinere huishoudens, toenemend aantal starters  die nog niet kunnen kopen en statushouders zijn er in de nabije toekomst meer betaalbare woningen nodig. Om de druk op de woningmarkt in Wezep en Hattemerbroek te verlichten, heeft deltaWonen een woningmarktregio ontheffing aangevraagd zodat de corporatie ook hier mag gaan bouwen.

Versneld wonen
Op basis van het huidige eigen woningmarkt onderzoek en de woonvisie van de gemeente Oldebroek wil deltaWonen de komende tien jaar zo’n 165 nieuwe sociale huurwoningen bouwen in Wezep en Hattemerbroek.  Maar ook op korte termijn zijn er dringend nieuwe woningen nodig. Ondanks de inzet op structurele woningbouw, kijkt deltaWonen samen met de gemeente Oldebroek of het mogelijk is om versnelling te realiseren. Hiervoor worden de ideeën van de bewonersavonden gebruikt.

Prestatie afspraken Oldebroek
DeltaWonen werkt samen met de gemeente Oldebroek, huurdersorganisaties en Omnia Wonen aan de woonopgave in de gemeente Oldebroek voor sociale woningbouw. Hiervoor worden Prestatieafspraken gemaakt. De afspraken voor de jaren 2023-2028 sluiten aan bij de Woonvisie van de gemeente Oldebroek. Hieruit komt naar voren dat er tot aan 2030 in heel Oldebroek zo’n 950 nieuwe woningen moeten worden gebouwd om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Van alle nieuwbouwwoningen is gemiddeld 30% bedoeld voor sociale verhuur.

DeltaWonen is voor de gemeente Oldebroek een belangrijke partner om de ambitie voor de sociale woningvoorraad in Wezep en Hattemerbroek te realiseren. In de andere kernen van Oldebroek zijn de woningcorporaties Uwoon en Omnia Wonen en ouderhuisvester Habion de belangrijkste partners van de gemeente.