Energieproeftuin

De energieproeftuin is een pilot waarbij deltaWonen verschillende combinaties van energiebespaarders, energie-opwekkers, energie opslag en energie bewustwording gaat testen bij bestaande sociale huurwoningen. De pilot wordt uitgevoerd op 46 sociale huurwoningen, verdeeld over 9 blokken. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie. Na de woningverbetering hebben alle woningen een A+, A++ of zelfs A+++ label. 

De website 'De Energieproeftuin' geeft een overzicht van alle combinaties en maatregelen. 

Presentatie
Eerder presenteerden deltaWonen en Trebbe tijdens een bijeenkomst de ins en outs van de Energieproeftuin. De presentatie vindt u hier.

Blog
Over het 1e jaar monitoren schreven we een blog. Het blog leest u hier.