Vierde studententoren Talentenplein krijgt inclusieve woonvorm

Woningcorporatie deltaWonen, ggz-organisatie RIBW Groep Overijssel en studentenhuisvester SSH gaan dit jaar starten met een inclusieve woonvorm in de nieuwste 4e toren aan het Talentenplein. Op de 2e verdieping van deze toren gaan 5 studenten Social Works en 10 jongeren met een psychische kwetsbaarheid gemengd wonen. Met als doel: (weer) uitstromen naar een zelfstandige plek in de samenleving.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar met een (lichte) begeleidingsvraag kunnen in een zo normaal mogelijk leefomgeving – samen met hun medebewoners – de laatste stap naar zelfstandigheid maken. “Voor deze jongeren geldt dat ze allemaal in staat zijn hun eigen hulpvraag te stellen”, legt regiomanager Anne-Marie Journee van RIBW-GO uit. “Daarnaast volgen ze een studie, werken ze of doen ze vrijwilligerswerk. Net als de studenten dus.” De jongeren en studenten onderhouden contact met elkaar en ondernemen gezamenlijk activiteiten. Van beide kanten dragen deze contacten bij aan een verdiepend en genuanceerd beeld over elkaar. Journee: “Het geeft ruimte en laat zien dat je niet perfect hoeft te zijn. Je kunt kwetsbaar zijn en daardoor moeite hebben om te functioneren in het dagelijks leven, maar nog steeds een goede buur, student of werknemer zijn. Met trots zijn we als RIBW Groep Overijssel onderdeel van de ontwikkeling van deze eigentijdse woonvorm, die bijdraagt aan een zorgzame samenleving waarin we omzien naar elkaar.

Onderzoeksfase
Voordat definitief besloten wordt om het nieuwe project onder te brengen op Talentenplein, volgt in de komende periode een intensief haalbaarheidsonderzoek. De input van de studenten op het Talentenplein en omwonenden wordt meegenomen in dit haalbaarheidsonderzoek. 

Project Convident
In eerste instantie zou in de studententoren een project met ex-gedetineerden komen: project Convident. In de laatste fase van de voorbereiding bleek dit project financieel niet haalbaar. Na overleg met onder andere gemeente Zwolle, studentenhuisvester SSH, bewoners, omwonenden en omliggende organisaties is besloten daarvoor in de plaats jongeren met een (lichte) begeleidingsvraag in de toren te huisvesten. Martijn Sweitser, adjunct-directeur Wonen bij deltaWonen: “De kans om een bijzondere woonvorm met een maatschappelijk belang te realiseren doet zich niet vaak voor. Wij zijn daarom erg blij dat we op deze manier vorm kunnen geven aan een meer inclusieve samenleving.
Richard Goldsweer, teammanager bij SSH, sluit zich daarbij aan: “Naast het bieden van betaalbare en kwalitatief goede huisvesting aan studenten, zet de SSH zich ook in voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te slagen in de maatschappij. We vinden het dus een mooie ontwikkeling dat we na succesvolle maatschappelijke projecten in andere steden ook ons steentje kunnen bijdragen in Zwolle.

Nieuwe naam
De bewoners van Talentenplein zijn deze week geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe woonvorm en gevraagd om mee te denken over een naam voor de woonvorm. Er komen al veel positieve reacties met suggesties binnen.