Inkomenstoets gemeente Oldebroek

Het grootste deel van onze sociale huurwoningen moeten wij verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de € 47.699,00. Daarom controleren wij altijd uw inkomen voordat wij een woning toewijzen. Daarvoor heeft u een inkomensverklaring of een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting nodig. U vraagt deze gratis op bij de Belastingdienst. Bent u actief woningzoekende? Vraag de inkomensverklaring dan alvast aan. 

Veel gevraagd over Inkomenstoets gemeente Oldebroek

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning in de gemeente Oldebroek?

Algemeen

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. Bij Passend Toewijzen op de webstie van Huren Noord Veluwe vindt u de inkomenstabel.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Algemeen

U kunt de Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst via:

De website van de Belastingdienst:

 • Inloggen op Mijn Belastingdienst (opent een nieuw venster).
 • Log in met uw DigiD-codes.
 • Klik op ‘mijn gegevens’.
 • Klik op ‘inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken’.
 • Klik daarna op ‘inkomensverklaring opvragen’ bij het jaar waarvoor u een inkomensverklaring wilt.
 • Er opent een pdf. Die u kunt opslaan of afdrukken

of via:


Het gratis telefoonnummer 0800 05 43. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Welke inkomensverklaring kan ik bij jullie inleveren?

Algemeen

U kunt een inkomensverklaring van de Belastingdienst inleveren waarop het verzamelinkomen staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 2022

Iedereen die een BSN (Burgerservicenummer) heeft kan een inkomensverklaring opvragen. Ook als u geen inkomen had of in het buitenland gewoond heeft. Maak het BSN nummer onleesbaar als u de verklaring bij ons inlevert!

Meer informatie leest u op de Woningzoeker.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Wat moet ik opsturen om het inkomen aan te tonen?

Algemeen

Daarvoor hebben wij 3 documenten nodig:

 1. Een inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel
 2. Een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan het jaar 2022.
 3. Een prognose van het lopende boekjaar. Voorzien van een firmastempel of –logo én handtekening van een erkende boekhouder en/of accountant. 

Wat verstaan jullie op Huren Noord-Veluwe bij de inkomenseis onder het verzamelinkomen?

Algemeen

Dit is het verzamelinkomen dat vermeld staat op:

 • De inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • De voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op www.hurennoordveluwe.nl.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.