Voorlopige woningaanbieding in Kampen of Zwolle

Als u in aanmerking komt voor een huurwoning doen wij u een voorlopige aanbieding. Om u de woning defintief toe te kunnen wijzen, toetsen wij uw inkomen. Als er aanleiding voor is kijken we ook naar uw woonverleden en eventuele schulden. Klopt alles? Dan wijzen we u de woning toe. 

Veel gevraagd over Voorlopige woningaanbieding in Kampen of Zwolle

Ik ben hoog geëindigd voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Na de sluitingsdatum ontvangt de eerste kandidaat een e-mail. Ook proberen wij de kandidaat te bellen.

Weigert de kandidaat de woning of wijzen wij de woning toch niet toe (bijvoorbeeld bij niet passend inkomen of huurachterstand)? Dan benaderen wij de volgende kandidaat.

In welke volgorde worden sociale huurwoningen in Kampen/Zwolle toegewezen?

  • In de wens- of vrijesectormodule gaat een woning naar degene met de langste inschrijfduur.
  • In de spoedmodule wordt geloot en speelt inschrijfduur geen rol.
  • In de direct te huur module wordt de woning aangeboden aan de 1e die reageert. 

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Welke documenten moet ik aanleveren?

In de aanbiedingsmail leest u welke documenten u moet aanleveren. Komt u er niet uit? Bel met ons.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Belt u met ons. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen in Kampen of Zwolle?

Nee, u krijgt 1 woning aangeboden. Dit is de woning waarvan de reactietermijn als eerste sluit.

Mag ik een woning in Kampen/Zwolle weigeren?

In de wens- of vrijesectormodule kunt u weigeren zonder gevolgen.

In de spoedmodule kunt u 12 maanden niet reageren als u:

  • Een aangeboden woning weigert.
  • Niet reageert op een woningaanbieding.
  • Uw gegevens niet compleet en op tijd inlevert.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

U kunt een inkomensverklaring van de Belastingdienst inleveren waarop het verzamelinkomen staat. De verklaring mag niet ouder zijn dan 2017.

Als u een voorlopige aanbieding heeft, dan levert u 1 van onderstaande papieren bij ons in:

  • De inkomensverklaring van de Belastingdienst.
  • De voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Wij controleren dan of het inkomen passend is bij de aangeboden woning.

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

Het uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven. Of u maakt zelf een uitdraai van uw adreshistorie via mijn.overheid.nl. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Maar ik kan niet op dat tijdstip. Wat kan ik doen?

Het is helaas niet mogelijk op een ander tijdstip de woning te bekijken. Misschien kunt u iemand anders laten kijken.

Hoe hoor ik het dat jullie mij een woning toewijzen?

Dan bellen wij u dat u de woning krijgt toegewezen. U hoort dan ook op welk moment u de sleutels van ons kunt krijgen en wij informeren u wat u allemaal moet regelen. Ook krijgt u een brief of e-mail waar alles in staat.

Ik heb een woningaanbieding en krijg een uitnodiging voor een gesprek. Wat betekent dit?

U heeft alle documenten al bij ons aangeleverd. Wij willen u graag spreken over uw woonverleden en/of financiële situatie.

Heeft u een begeleider? Vraag dan of hij/zij met u mee kan naar ons kantoor. Dat is handig als er afspraken gemaakt worden.

Wat zijn taakstellingen met de gemeenten Kampen en Zwolle?

Gemeenten verplichten woningcorporaties om jaarlijks een vastgesteld aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen. Het gaat dan om cliënten uit bepaalde zorginstellingen en om asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit worden taakstellingen genoemd. U kunt in de verantwoording zien dat de toewijzing via de bemiddelingsmodule gegaan is.

Meer vragen (7)

Vertalen / Translate