Zwolse organisaties in actie voor laaggeletterden met betalingsachterstand

kantoor deltawonen.jpg

De Zwolse organisaties Zilveren Kruis, deltaWonen, Wehkamp en Op Orde slaan samen met de gemeente Zwolle de handen ineen om laaggeletterden te helpen die moeite hebben met hun administratie. ZilverenKruis, deltaWonen en Wehkamp signaleren het probleem bij hun klanten. Vervolgens helpt het centrale loket voor thuisadministratie Op Orde deze klanten met het op orde krijgen van hun financiële vaardigheden. Daarbij werken zij ook aan hun taal- en rekenvaardigheden. Vrijwilligers van Op Orde hebben hiervoor een cursus gevolgd. De eerste vrijwilligers ontvingen hiervoor gisteren, in de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september), een certificaat.

Hulp op maat, samen met vrijwilligers
De organisaties stellen vragen aan klanten om erachter te komen of ze hulp nodig hebben bij het begrijpen van hun brieven en rekeningen. Als de hulpvraag van de klanten in kaart is gebracht, helpen de vrijwilligers van Op Orde hen verder. Aan de hand van de methode ‘Voor ’t zelfde geld’, helpen de zij de cliënten om hun administratie op orde te krijgen. Tegelijkertijd werkt de cliënt aan taal- en rekenvaardigheden, die nodig zijn om in de toekomst zelf hun administratie op orde te houden. De vrijwilligers volgen hiervoor een training waarin zij leren laaggeletterden te begeleiden. Woensdag 6 september reikte wethouder Jan Brink in het stadskantoor van Zwolle certificaten uit aan de eerste groep vrijwilligers die de training hebben gevolgd.

"Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om laaggeletterdheid nu beter te herkennen bij mijn hulpvragers”, aldus vrijwilliger Renze uit Zwolle.

Lezen en schrijven voorwaarde voor stabiele financiële situatie
ZilverenKruis, deltaWonen en Wehkamp erkennen het probleem dat het voor veel van hun klanten lastig kan zijn om brieven, rekeningen en overige post goed te kunnen begrijpen. 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze mensen zijn laaggeletterd. Zij vinden het ook vaak lastig om hun (digitale) administratie op orde te houden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder schuldenaren. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen is dus een voorwaarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te houden.

Rol bedrijven bij oplossen laaggeletterdheid
De Zwolse pilot is onderdeel van het project ‘Voor ‘t zelfde geld uit de schulden’ dat Stichting Lezen & Schrijven samen met lokale organisaties uitvoert voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De stichting selecteert in samenwerking met bedrijven, gemeenten en hulpverleningsorganisaties drie pilots, waarbij zij extra ondersteund worden in het signaleren van laaggeletterdheid bij hun klanten, het aanbieden van passende hulp en het ondersteunen bij het ontwikkelen van de taal- en rekenvaardigheden van de klanten. De samenwerking in Zwolle is een van deze pilots.

Over de Week van de Alfabetisering
2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Letters en cijfers zijn overal, dus dit probleem ook. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Helaas weten te weinig mensen in Nederland hoe groot dit probleem is, wat het is, hoe je het herkent en wat de gevolgen zijn. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot en met 10 september de Week van de Alfabetisering met dit jaar als thema: een goede daad is het delen waard. We roepen iedereen op om deze week te helpen en een goede daad te verrichten die met taal of rekenen te maken heeft. Zo zetten we samen laaggeletterdheid op de kaart. Meer informatie? Kijk op lezenenschrijven.nl of weekvandealfabetisering.nl

Zwolse vrijwilligers van Op Orde ontvangen certificaat van wethouder Jan Brink voor een training waarin zij hebben geleerd hoe zij laaggeletterden kunnen bereiken.

Terug naar overzicht

Vertalen / Translate