Verbinding is het kernwoord; bezoek Marnix Norder aan corporaties Zwolle/Kampen

bezoekmnorder.jpg

Door actief de verbinding aan te gaan met elkaar, met bewoners en met andere maatschappelijke partners, kunnen woningcorporaties breed bijdragen aan de samenleving. Dat was de boodschap die de 4 woningcorporaties deltaWonen, SWZ, Openbaar Belang en Beter Wonen IJsselmuiden, hadden voor Marnix Norder, voorzitter van Aedes (de overkoepelende organisatie voor woningcorporaties). De 4 woningcorporaties hadden Norder uitgenodigd om op donderdagmiddag 7 september een bezoek te brengen aan 4 bijzondere projecten in IJsselmuiden en Zwolle. 

Flet’n-team
De middag startte in de Erfgenamenstraat en Drostenstraat in IJsselmuiden. Hier gaat Beter Wonen IJsselmuiden op termijn een deel van de woningen slopen om er nieuwe betaalbare woningen voor terug te bouwen. Bewoners vertelden Norder ter plekke over het ‘Flet’n-team’; een succesvol voorbeeld van verbinding in de wijk om samen met de bewoners de leefbaarheid in de buurt op peil te houden. 

Talentenplein
Vervolgens bracht Norder een bezoek aan het gecombineerde huisvestingsconcept van deltaWonen aan het Talentenplein in Zwolle. In deze 3 moderne woontorens op een centrale plek in de binnenstad van Zwolle zijn behalve studenten ook Tactus Verslavingszorg en het Leger des Heils gehuisvest. Zo werkt deltaWonen samen met belanghouders aan een  inclusieve samenleving. 

De HUD
Samen met Travers Welzijn, politie en de gemeente Zwolle is woningcorporatie SWZ vier jaar geleden in de Zwolse wijk Holtenbroek het inloophuis de HUD gestart. Hier kunnen wijkbewoners terecht met vragen over de eigen woning of de woon-en leefomgeving, maar ook om samen initiatieven te starten om de leefbaarheid in stand te houden. Het initiatief van SWZ laat zien dat woningcorporaties niet alleen stenen stapelen, maar ook bouwen aan vertrouwen, door samen met bewoners te werken aan leefbaarheid. 

Transformatie Weezenlanden Noord
Het laatste initiatief dat de corporaties die middag aan Norder lieten zien was het sloop- en nieuwbouwproject van Openbaar Belang in Weezenlanden-Noord. Na de sloop van 180 woningen, realiseert Openbaar Belang hier de nieuwbouw van minimaal 230 sociale huurwoningen. Openbaar Belang liet die middag zien dat nauwe samenspraak en verbinding met bewoners en ketenpartners essentieel is om het beste product te leveren, waardoor bewoners over 50 jaar nog steeds trots kunnen zijn op buurt: langdurig, aantrekkelijk en leefbaar! Een mooi voorbeeld van samen werken aan wijkvernieuwing. 

Samen met de aanwezige bestuurders was Norder het eens: Verbinding was niet alleen het kernwoord van die middag, maar ook van de toekomst! Door met elkaar en met maatschappelijke partner organisaties de verbinding aan te gaan, zijn woningcorporaties in staat om vanuit hun kerntaak, duurzame oplossingen te bieden voor brede maatschappelijke vraagstukken. En dat mag gezien worden!

 

Terug naar overzicht

Vertalen / Translate