Plannen worden werkelijkheid: DeltaWonen investeert komende jaren fors in sociaal wonen

kantoor deltawonen.jpg

De vraag naar betaalbare woonruimte blijft de komende jaren groeien. DeltaWonen investeert daarom fors in sociaal wonen. Jaarlijks maakt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties cijfers bekend over de voorgenomen investeringen en de bestedingsruimte van woningcorporaties. Uit deze cijfers die gisteren zijn vrijgegeven, blijkt dat deltaWonen veel investeert in de sociale woningmarkt.

Beschikbaarheid
In de gemeenten Zwolle en Kampen bouwt deltaWonen in de periode 2017 tot en met 2021 circa 1.300 nieuwe sociale huurwoningen: ca.950 in Zwolle en ca.350 in Kampen.  

Kwaliteit
Daarnaast investeert de corporatie ruim 60 miljoen in woningverbetering en duurzaamheid van haar woningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Het doel van deltaWonen is dat in 2024 al haar woningen minimaal het energielabel B hebben. Deze ambitie ligt hoger dan het sectorgemiddelde.

Betaalbaarheid
Ook het gematigde huurbeleid dat de corporatie al jaren voert, draagt er toe bij dat sociaal huren betaalbaar blijft voor mensen met een smalle beurs. (In 2017 zijn de huren van het merendeel van de woningen van deltaWonen alleen verhoogd met het inflatiepercentage van 0,3).

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen nog steeds verder op, terwijl tegelijkertijd steeds meer mensen moeite hebben om hun maandelijkse huur te kunnen betalen. Daarom investeert deltaWonen de komende jaren in de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van sociale huurwoningen.

In de Prestatieafspraken tussen de gemeenten en woningcorporaties is vastgelegd welke opgaven en investeringen nodig zijn voor de woningmarkt in Zwolle, Kampen en Oldebroek. Met de investeringen die deltaWonen de komende jaren doet, wordt ruimschoots voldaan aan deze afspraken. Daarnaast is deltaWonen een financieel gezonde corporatie. Dat betekent dat zij haar hoge ambities kan waarmaken, zonder dat zij haar financiële reserves hoeft aan te spreken.

Terug naar overzicht

Vertalen / Translate