Het jaar van de zeggenschap bij deltaWonen

huurder op zeepkist1.jpg

Het is belangrijk dat huurders zich thuis voelen in hun woning en woonomgeving. Zij weten vaak heel goed zelf wat zij nodig hebben om van hun huis, een thuis te maken. Daarom is (mede) zeggenschap van grote waarde. DeltaWonen wil ruimte geven aan eigen initiatief van onze huurders. Wij hebben 2017 en 2018 uitgeroepen tot ‘De jaren van de zeggenschap’. Wij onderzoeken, óf - en over welke woonzaken-  huurders (en zakelijke belanghouders) meer zeggenschap willen hebben en hoe wij daar als woningcorporatie invulling aan kunnen geven.

Praat met ons mee!
Wilt u met ons meepraten over zeggenschap? Dinsdag 30 januari organiseren wij in Zwolle een brede en open toegankelijke stadsontmoeting, waarbij iedereen die hierin geïnteresseerd is met ons mee kan praten over het onderwerp. Wilt u ook met ons meepraten? Laat het ons weten. Stuur een mail naar: zeggenschap@deltawonen.nl. De stadsontmoeting vindt plaats in Odeon, Zwolle. Tijdstip: 20.00 uur. 

Zeggenschap is een belangrijk thema
Sinds de nieuwe woningwet van 2015 hebben huurders een zwaardere stem gekregen bij besluiten die wij als woningcorporatie maken. Die zeggenschap is geformaliseerd in de Centrale Bewonersraad van deltaWonen. Als goede gesprekspartner van deltaWonen zitten zij vaak aan de onderhandelingstafel. In de samenleving zien we ook de tendens dat burgers zich op eigen initiatief verenigen. Steeds vaker nemen zij het heft weer in eigen handen als het gaat om zaken die hun eigen (persoonlijke of collectieve) leefwereld raken. Zo zien we het ontstaan van particuliere zorginitiatieven, energiecoöperaties en zelfs eigen wooncoöperaties. Zeggenschap is daarmee een belangrijk maatschappelijk thema geworden, waar we niet omheen kunnen of willen! 

In ‘De jaren van de zeggenschap’ willen wij ons een beeld vormen over wat zeggenschap nou eigenlijk betekent voor de huurder, maar ook voor ons als woningcorporatie. Op welke terreinen wensen onze huurders zeggenschap en (hoe) kunnen wij dit vanuit onze maatschappelijke taak en dienstverlening faciliteren? Dit jaar verkennen en onderzoeken wij het thema op verschillende manieren. Dat doen we onder andere door breed in gesprek te gaan met huurders en andere belanghouders.

'Laten we zeggen'; serie gesprekken over zeggenschap
In de afgelopen tijd zijn 8 medewerkers van deltaWonen in gesprek gegaan over het onderwerp, met beleidsmakers uit het sociaal maatschappelijk werkveld, huurders en creatieve denkers. In de serie 'Laten we zeggen' kunt u deze gesprekken teruglezen. Vanaf 29 september 2017, publiceren wij 8 weken lang een nieuw gesprek over zeggenschap. Elke week een andere belichting van het thema.

Terug naar overzicht