deltaWonen en Trebbe starten bijzonder woningverbeteringsproject in Zwolle: ‘De Energieproeftuin’

logo proeftuin.jpg

Begin september starten deltaWonen en Trebbe met de aanpak van 46 woningen in de wijk Berkum in Zwolle. Omdat het hier om een bijzonder woningverbeteringsproject gaat, doen zij dit onder een speciale naam: ‘De Energieproeftuin’. In de negen woningblokken worden verschillende combinaties van energiebespaarders, energieopwekkers en energieopslag methoden getest. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie.

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “ Onze ambitie na 2020 gaat veel verder dan dat alle woningen  een label B hebben. Een volgende stap is alle woningen gasloos of energieneutraal. Daarop sorteren voor met deze pilot.”

Antje de Groot-Schuttert, directeur Trebbe Oost & Noord: “We staan in Nederland voor een enorme verduurzamingsopgave. Het is fantastisch dat wij in dit project van deltaWonen de kans krijgen te ervaren wat écht werkt: voor de energierekening en voor de bewoners.”

Verschillende combinaties
Er worden verschillende combinaties van zonnepanelen, methodes voor energieopslag en isolatiemogelijkheden toegepast Zo worden er accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord, zo kan beoordeeld  worden welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: kosten, plaatings- , onderhouds- en gebruikersgemak, energiebesparing en energiebewustwording. De woningen in Berkum zijn uitermate geschikt voor dit bijzondere project, omdat het om dezelfde woningen gaat, allemaal gebouwd in de jaren 60. Dit maakt de resultaten goed vergelijkbaar. Vanaf januari 2018 start de periode waarin de aangebrachte maatregelen gemonitord  worden.

Alle woningen in 2024 minimaal label B
Landelijk is de ambitie om ervoor te zorgen dat alle woningen in 2020 gemiddeld een B-label hebben. DeltaWonen gaat verder in deze ambitie: in 2024 moet haar  woningvoorraad minimaal een energielabel B hebben. De woningen die het hier betreft, hebben op dit moment allemaal een E,F of G label en zijn daarmee niet erg energiezuinig. Na de woningverbetering hebben alle woningen een A+, A++ of zelfs A+++ label. Met deze energieproeftuin kijken we echter verder vooruit. Uiteindelijk willen we toe naar een gasloze en energieneutrale woningvoorraad. Deze pilot biedt de kennis waarmee we naar die ambitie kunnen toewerken.

Samenwerking
DeltaWonen, Trebbe en installatiebedrijf Loohuis deden het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek naar verschillende verduurzamingsmethoden.  Daarbij is ook een vertegenwoordiging van bewoners betrokken. De 46 woningen worden in december opgeleverd. Medio oktober organiseren deltaWonen en Trebbe samen een symposium om ook met collega corporaties, –bouwers en andere partners stil te staan bij de mogelijkheden en ontwikkelingen om bestaande sociale huurwoningen te verduurzamen.

Terug naar overzicht

Vertalen / Translate