100 bomen in de buurt tegen hittestress

Om de hittestress in de binnenstad van Zwolle terug te dringen, wil deltaWonen samen met huurders 100 bomen gaan plaatsen. Dat gebeurt op locaties waar de bomen het meest bijdragen aan het terugdringen van hittestress. Want een boom zorgt voor verkoeling, vangt water op, filtert de lucht én slaat CO2 op.
De kennis over hittestress is gecombineerd met locaties van huidige bomen, erfgrenzen, bebouwing en geschikte locaties voor zonnepanelen. Daar zijn gebieden uit gekomen die ideaal zijn voor bomen. Deze gebieden zijn in een digitale kaart vastgelegd.

Adjunct-directeur Wonen Martijn Sweitser legt uit hoe het idee is ontstaan: “Dit bomenproject sluit prachtig aan bij onze wens voor groenere wijken en is een kleine stap naar de betere wereld van morgen. We willen onze huurders bewust maken hoe belangrijk hun aandeel hier in is. Want we moeten dit met elkaar doen. Ook geeft het een beeld of onze huurders bereid zijn zelf de boom te verzorgen en te onderhouden. Als we dit samen doen, kan iedereen er vooral plezier van hebben en kunnen we overlast voorkomen.

Leefbaarheid en circulair
Bij het planten van 100 bomen snijdt het mes dus aan meerdere kanten; een groene wijk draagt bij aan de leefbaarheid. Ook past het plan goed bij de circulariteitsgedachte van deltaWonen. “Hout is een grondstof die heel geschikt is voor de bouw. Door circulariteit én leefbaarheid te verbinden is de waarde van dit plan alleen maar groter. We hebben de eerste 3 bomen al ingetekend in onze circulaire proeftuin.”

Zeggenschap
DeltaWonen wil dat huurders mee kunnen praten over hun woning en woonomgeving. Daarom worden huurders om hun mening gevraagd over het plan. Is er wel behoefte aan gratis bomen in tuinen van huurders en gemeenschappelijke tuinen? Welk formaat zou ideaal zijn? Welke boomsoorten willen onze huurders het liefst? En welke bomen zijn volgens deskundigen het meest geschikt? Huurders in Zwolle die wonen op een geschikte ‘bomenplek’, ontvingen in deze week daarom een enquête via e-mail.

Vervolgstappen en samenwerking
Als de 100 bomen zijn geplant, dan is de ambitie om grotere stappen te zetten. Door bijvoorbeeld te meten wat het effect van de 100 bomen is. De lessen uit het kleinschalige project worden gebruikt om de stap naar 1000 bomen te maken.
‘100 bomen in de buurt tegen hittestress’’ is nu een samenwerking tussen de gemeente Zwolle, esri en deltaWonen en komt voor uit de Alliantie Smart Zwolle. Inmiddels groeit de interesse en bij succesvolle uitrol van deze eerste stap kunnen er partners aansluiten.