Strategisch plan Durf en Duurzaamheid 2.0

We hebben een grote ambitie als het gaat om duurzaam en maatschappelijk ondernemen. In ons strategisch ondernemingsplan Durf en Duurzaamheid 2.0 legden we vast hoe wij met 8 strategische doelstellingen bijdragen aan de aandachtsgebieden, people, profit en planet:


People

  1. We kennen onze klant en markt en leveren kwalitatief goede producten en diensten waar vraag naar is.
  2. We sluiten en onderhouden vitale coalities die een versterkend effect hebben op het woongenot en één of meer van de schakels in de keten wonen, werken, leren, vrije tijd en goede zorg.
  3. We richten ons op goed werkgeverschap en werknemerschap. Hierbij gaat onze aandacht uit naar de ontwikkeling van de medewerker, werkplezier, zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.

Profit

  1. Onze medewerkers werken continu aan het verbeteren van onze productiviteit en kwaliteit van producten en diensten.
  2. We hebben een maatschappelijke taak daarom realiseren wij een maximaal  financieel rendement. Onze woningen zijn betaalbaar voor alle huurders. Woningen zijn betaalbaar als de bewoner maximaal 40 procent van het nettomaandinkomen uitgeeft aan integrale  woonlasten. Dat wil zeggen de huur- en energielasten min de eventuele  huurtoeslag.


Planet

  1. We richten onze integrale bedrijfsvoering zoveel als mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord in.
  2. Wij investeren in duurzame woningen. Op lange termijn streven we naar  energieneutrale woningen.
  3. In 2013 herijkten we ons ondernemingsplan. Dit plan kreeg de naam Durf en Duurzaamheid 2.0.

Hoe werken wij met Durf en Duurzaamheid?
Ieder jaar bepalen we de actiepunten om weer stappen te zetten in het waarmaken van onze 8 doelstellingen. Zo blijven we flexibel en maken we keuzes die passen in onze snel veranderende samenleving.

Vertalen / Translate