Raad van Commissarissen

De heer H. Grootelaar - deskundigheid: sociaal domein en HRM
voorzitter raad van commissarissen
lid selectie- en remuneratiecommissie
schuift tweejaarlijks aan bij OR-vergadering
vertrouwenspersoon van de OR

Mevrouw J. Braam - deskundigheid: klant en wonen (volkshuisvesting) en HRM
vice-voorzitter raad van commissarissen
lid raad van commissarissen op voordracht bewonersraad
voorzitter selectie- en remuneratiecommissie
periodiek bijwonen vergadering bewonersraad

De heer B. van Moerkerk - deskundigheid: financiën en bedrijfseconomie
lid raad van commissarissen
voorzitter auditcommissie
schuift tweejaarlijks aan bij OR-vergadering

Mevrouw H. Diender-Van Dijk - deskundigheid: openbaar bestuur
lid raad van commissarissen
lid selectie- en remuneratiecommissie

De heer J. van Driel - deskundigheid: marketing en communicatie
lid raad van commissarissen op voordracht bewonersraad
periodiek bijwonen vergaderingen bewonersraad

De heer R.D. Takken - deskundigheid: vastgoed
 lid raad van commissarissen op voordracht bewonersraad
 periodiek bijwonen vergaderingen bewonersraad
 lid auditcommissie

De heer J. Veuger – deskundigheid: vastgoed
 lid raad van commissarissen
 lid auditcommissie

Commissaris in opleiding
De Raad van Commissarissen van deltaWonen stelt een plek beschikbaar voor een commissaris in opleiding. De plek is bedoeld voor een startende toezichthouder, die bij ons het vak van toezichthouden kan leren. Een vergoeding behoort tot de mogelijkheden. De commissaris in opleiding is (formeel) geen lid van de raad van commissarissen. Interesse kan kenbaar worden gemaakt bij mevrouw X. Tromp, secretaris Raad van Commissarissen (x.tromp@deltawonen.nl). De plek voor een commissaris in opleiding is momenteel ingevuld tot in ieder geval 1 maart 2020.

Vertalen / Translate