Visie - People, Planet, Profit

Visie
Wij kiezen voor duurzaamheid als leidend principe in de toekomst. In de wereld om ons heen groeit het besef, dat duurzaamheid de enige manier is om leven van goede kwaliteit te behouden op onze planeet. Maar ook op andere terreinen wordt duurzaamheid gevraagd. De huidige financiële crisis laat zien dat organisaties zich moeten richten op stabiliteit en continuïteit. Dat het niet gaat om korte termijndoelstellingen, maar om toegevoegde waarde voor de toekomst. Wij voelen ons geïnspireerd door de woorden van JF Kennedy: ‘Vraag niet wat de wereld voor jou kan doen, maar wat jij voor de wereld kunt doen.’

Duurzaamheid
Onder duurzaamheid verstaan we het verantwoord omgaan met de aarde, met mensen en met geld. Zonder dit af te wentelen op andere mensen, andere werelddelen of op de toekomst. Duurzaamheid speelt zich af op drie fronten: planet, people en profit:
Planet: we handelen duurzaam ecologisch terrein. 
People: we werken waar mogelijk mee aan een duurzame samenleving op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied.
Profit: een belangrijk terrein waarop duurzaamheid gestalte moet krijgen. 

We dragen bij aan een duurzame samenleving
Als onderdeel van ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen willen we een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Woon- en leefkwaliteit is daar een onlosmakelijk onderdeel van. We ontwikkelen ons van een object- naar een subjectgerichte organisatie, van aanbod- naar vraaggestuurd.

We zijn er voor er voor onze doelgroep
We zijn deskundig op het gebied van wonen en het ontwikkelen van vastgoed. In het bijzonder voor mensen die om welke reden dan ook geen eigen woning in de vrije sector kunnen kopen of huren. We kiezen er heel bewust voor om ons op deze doelgroep te richten. Wanneer we voor andere doelgroepen werken, doen we dat uitsluitend om redenen van rendement of leefbaarheid in een wijk.

Onze klant staat centraal
We stellen onze klanten centraal bij de keuzes die we maken. We streven naar excellente dienstverlening. Daarmee bedoelen we dat we:

  • onze klanten goed helpen
  • weten wat onze klanten willen
  • duidelijkheid bieden over wat we wel en niet kunnen leveren.

Goede kennis van klanten, woningen en dienstverlening is daarvoor een vereiste. De dienstverlening kan sterk verbeterd worden met de inzet van internet, social media en continu onderzoek. Uiteraard blijft voor klanten de mogelijkheid om telefonisch of via de Woonwinkels contact te zoeken.

We zijn zakelijk
DeltaWonen heeft een zakelijke instelling. Deze instelling is nodig om duurzaamheid te realiseren. We willen een zichzelf in stand houdend fonds zijn. We kiezen voor het creëren van waarde voor onze klanten en stakeholders en voor het realiseren van maatschappelijk rendement. Een zakelijke instelling betekent ook dat we efficiënt en klantvriendelijk willen werken.

We investeren in duurzame relaties
We kopen in bij leveranciers die ons duurzaamheidprincipe onderschrijven en die aan onze eisen op dat terrein kunnen voldoen. We willen een relatie aangaan met competente medewerkers, die zich steeds kunnen blijven ontwikkelen. Voor onze medewerkers realiseren we een veilige en gezonde werkplek.

Vertalen / Translate