Energieproeftuin

De energieproeftuin is een pilot waarbij deltaWonen verschillende combinaties van energie bespaarders, energie opwekkers, energie opslag en energie bewustwording gaat testen bij bestaande sociale huurwoningen. De pilot wordt uitgevoerd op 46 sociale huurwoningen, verdeeld over 9 blokken. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie. Na de woningverbetering hebben alle woningen een A+, A++ of zelfs A+++ label. 

De website 'De Energieproeftuin' geeft een overzicht van alle combinaties en maatregelen. 

Bijeenkomst 
Op 13 september 2018 hebben deltaWonen en Trebbe geïnteresseerden de ins en outs verteld van de Energieproeftuin. De presentatie vindt u hier

 

  

Vertalen / Translate