Datalek

De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) beschermt persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De wet gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Dat zijn persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of e-mailadres. Vallen deze gegevens in handen van mensen die daar geen toegang toe zouden moeten hebben? Dat is er een datalek.

Veel gevraagd over Datalek

Wat is een datalek?

Algemeen

We noemen het een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van mensen die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Er is dan perongeluk of zonder goede reden toegang tot persoonsgegevens. Dat gebeurde tijdens het datalek bij deltaWonen in maart 2022.

Bij een datalek kan het ook gaan om het weggooien, verliezen, aanpassen en weggeven van persoonsgegevens, zonder dat we dat willen. Daarvan lijkt bij het datalek van deltaWonen geen sprake te zijn.

Welke persoonsgegevens slaat deltaWonen op?

Algemeen

Wij leggen alleen gegevens vast die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. In de Privacyverklaring leest u om welke gegevens het gaat.

Wilt u weten welke gegevens wij van u persoonlijk hebben opgeslagen? U kunt op grond van de wet (AVG) een inzageverzoek doen. Om u goed te kunnen helpen is het belangrijk dat u het inzageverzoek zo duidelijk mogelijk omschrijft. Gebruik daarom het formulier verzoek inzage

Als wij een inzageverzoek krijgen controleren wij altijd op 2 manieren of het verzoek echt van u is. Zo zorgen we ervoor dat de informatie die wij verzamelen echt alleen bij u terecht komt.

Wat staat er in de privacyverklaring van deltaWonen?

Algemeen

In de Privacyverklaring staat onder andere welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe en waarom we dat doen. Ook staan hierin afspraken over hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren en met wie we de gegevens delen. U vindt de privacyverklaring hier.

Wat doet deltaWonen om mijn gegevens te beschermen?

Algemeen

Zoals u van ons kan verwachten, gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Wij stellen bijvoorbeeld hoge eisen aan de beveiliging van onze ICT-systemen. Ook houden wij ons aan de regels van de AVG. Verder gebruiken wij uw gegevens alleen als het echt nodig is voor onze dienstverlening aan u.

Wat doet deltaWonen bij een datalek?

Algemeen

Bij een datalek doen wij altijd melding bij de Autoriteit Persoongegevens. Ook laten wij het de mensen weten van wie de gegevens zijn gelekt, als dat volgens de AVG verplicht is.

Mijn gegevens zijn gelekt of gehackt. Moet ik mijn wachtwoord aanpassen?

Algemeen

Wij slaan geen wachtwoorden van u op. Toch is het altijd verstandig om een paar keer per jaar uw wachtwoorden zelf aan te passen.

Ik denk dat ik slachtoffer ben van internetfraude. Wat moet ik doen?

Algemeen

Heeft u valse e-mail ontvangen en klikte u per ongeluk op een link? Of gaf u aan de telefoon informatie zoals bijvoorbeeld uw pincode, wachtwoord en/of BSN nummer? Dan bent u misschien slachtoffer van internetfraude. Meld dit altijd direct bij de fraudehelpdesk! U kunt ze bellen op 088 - 7867372.

Kan deltaWonen een datalek voorkomen?

Algemeen

Wij werken volgens de regels van de AVG en gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Ook stellen wij hoge eisen aan de beveiliging van onze systemen. Toch kunnen wij een datalek helaas niet altijd voorkomen.

Zijn mijn gegevens veilig bij deltaWonen?

Algemeen

Ja! Uw gegevens zijn in principe veilig. Wij stellen hoge eisen aan de beveiliging van onze ICT-systemen.