Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de regels van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief over de jaarlijkse huuraanpassing.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Waarom een huuraanpassing in deze onzekere tijd?

Algemeen

Ook voor ons stijgen de kosten. De huur die  wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee zorgen wij voor het onderhoud van onze ruim 15.000 woningen die wij verhuren. Ook zorgen wij voor buurten die schoon, heel en veilig zijn.

Daarnaast vraagt de overheid ons om woningen te isoleren en aardgasvrij te maken. En ook om wijken te vernieuwen met woningen voor verschillende soorten huishoudens.  

In het overzicht "Waar gaat uw huur naartoe?" ziet u wat er allemaal betaald wordt van uw huur. Wilt u meer weten? Bel dan met ons.

Kan ik bezwaar maken tegen de standaard huuraanpassing van maximaal 5,8%?

Algemeen

De overheid heeft het maximale percentage van 5,8% bepaald. Denkt u dat er iets niet klopt? Bel dan met ons. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Huurcommissie 

Krijg ik korting omdat mijn woning een laag energielabel heeft?

Algemeen

Heeft uw woning energielabel E, F of G? Dan betaalt u meer energiekosten dan woningen met label A, B, C of D. Omdat de energieprijzen heel erg zijn gestegen, krijgt u dit jaar een lagere huuraanpassing. Dit is 2,65% in plaats van maximaal 5,8%. 

Ik heb nog geen brief of e-mail over de huuraanpassing ontvangen. Wanneer krijg ik die?

Algemeen

De e-mails over de huuraanpassing 2024 worden tussen half april en eind april verstuurd. Krijgt u vaker post per email van ons? Dan krijgt u de huuraanpassing ook op die manier. Is dat niet zo? Dan ontvangt u een brief per post. Heeft op 30 april nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing?

Algemeen

Ja, dat kan als:

Uw inkomen in of na 2022 minder is geworden: 

- Inkomensgroep ‘Hoge midden inkomens’ 
              Eenpersoonshuishoudens inkomen lager dan € 52.753
              Meerpersoonshuishoudens inkomen lager dan € 61.046 
- Inkomensgroep ‘Hoge inkomens’ 
              Eenpersoonshuishoudens inkomen lager dan  € 62.191 
              Meerpersoonshuishoudens inkomen lager dan € 82.921

Heeft u inwonende jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 waren? Dan telt alleen het inkomen boven € 22.356 mee.
 

U chronisch ziek, gehandicapt of mantelzorger bent

U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

 • Minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt
 • Een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn
 • Een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis, maar u ontvangt die zorg niet, omdat uw partner of huisgenoot mantelzorg levert
 •  Professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang
 •  Een indicatie voor verblijf in een instelling, maar u woont thuis
 • De woning is aangepast aan de ziekte of handicap, en voor die woningaanpassing is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking
 • Een verklaring van de (huis)arts waarin staat dat u  blind bent. Of een huisgenoot.

  Voldoet u, of iemand uit uw huishouden, aan 1 van deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Het bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn. Direct bezwaar maken? Klik hier

       

Kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing als gehandicapte of chronisch zieke of als mantelzorger?

Algemeen

Dat kan als u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden.

U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

 • Minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt 
 • Een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn 
 • Een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis, maar u ontvangt die zorg niet, omdat uw partner of huisgenoot mantelzorg levert 
 • Professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang  
 • Een indicatie voor verblijf in een instelling, maar u woont thuis 
 • De woning is aangepast aan de ziekte of handicap, en voor die woningaanpassing is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking
 • Een verklaring van de (huis)arts waarin staat dat u  blind bent. Of een huisgenoot.

Voldoet u, of iemand uit uw huishouden aan 1 van deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Het bezwaar moet voor 1 juli 2024 bij ons binnen zijn.

Wat zijn de regels voor de inkomensafhankelijke huuraanpassing?

Algemeen

De huur wordt met een bedrag van maximaal € 50,00 of € 100,00 verhoogd. De huishoudgrootte én het inkomen bepaalt of u een inkomensafhankelijke aanpassing krijgt. Voor éénpersoonshuishoudens gelden andere grenzen dan voor meerpersoonshuishoudens. 

Onderstaand de inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke huuraanpassing per 1 juli 2024:

 • (Hoge) middeninkomens: maximaal € 50,00 verhoging*
         Alleenstaande: inkomen € 52.573 t/m € 62.191
         Meerpersoonshuishouden: inkomen € 61.046 t/m € 82.921
 • Hoge inkomens: maximaal € 100,00 verhoging*
        Alleenstaande: inkomen > € 62.191 
        Meerpersoonshuishouden: inkomen > €82.921

  *Maar niet hoger dan de maximaal toegestane huurprijsgrens van de woning. 

Moet ik na een huuraanpassing zelf mijn huurtoeslag aanvragen of veranderen?

Algemeen

Ja, het aanvragen en veranderen van huurtoeslag regelt u zelf. Dit kan via de website Toeslagen Belastingdienst

Kom ik in 2024 in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

Dit hangt af van de volgende voorwaarden:

 • U woont in een zelfstandige sociale huurwoning met een netto huur hoger dan € 577,91
 • U huurt de woning, waarvoor u huurverlaging aanvraagt, sinds 1 maart 2023 of eerder.
 • Uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen
 • De samenstelling van uw huishouden    
 • U heeft in 2023 of 2024 nog geen huurverlaging gehad

Kijk voor meer informatie in het schema. 

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de aanvraag HIER regelen. U kunt dit tot uiterlijk 30 december 2024 doen.

De huurprijs van het huis van de buren is anders dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan te maken hebben met verschillende dingen.

 • De buren wonen al heel lang in de woning. Als zij gaan verhuizen wordt voor die woning een nieuwe huurprijs bepaald.
 • Uw woning heeft aanpassingen, bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas, die de buren niet hebben.
 • De huurprijs van de woning van uw buren is verlaagd of verhoogd om de woning beschikbaar te maken voor lagere inkomensgroepen.

Iedere huurovereenkomst die wij afsluiten, is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. Het heeft geen zin om te vergelijken met andere huurders. De regels en wetten wijzigen vaak.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Algemeen

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de regels van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief over de jaarlijkse huuraanpassing. 

Ik heb een brief gehad van de Belastingdienst waarin staat dat jullie mijn inkomensgegevens hebben opgevraagd. Klopt dat?

Algemeen

Dat klopt. Dit is wettelijk geregeld. Hiermee kunnen wij de de huuraanpassing bepalen. Belangrijk om te weten: wij krijgen géén bedragen te zien. Alleen in welke inkomensgroep u valt. Nadat de huuraanpassing is verwerkt en alle huurders een brief hebben gehad, worden deze gegevens vernietigd.